สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 มอบนโยบายแก่ศาลยุติธรรมในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9  มอบนโยบายแก่ศาลยุติธรรมในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙
เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  นายเพิ่มศักดิ์  สายสีทอง  อฺธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙  มอบนโยบาย  แก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลยุติธรรมในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙  โดยมีรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙  ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙    ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙  เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๙  ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  และผู้อำนวยการศาลยุติธรรมในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดี  ผู้พิพากษาภาค ๙  เข้าประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดสงขลา