สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 9 ครั้งที่ 8/2561

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 9 ครั้งที่ 8/2561
เมื่อวันที่  20  กันยายน  2561  เวลา 09.00 น. นายเลิศชัย  ภักดีฉนวน  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 9 ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 9 ครั้งที่ 8/2561  ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท  อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา