สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX

ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด 24 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม  ขนาด  24  หน่วย  พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารแนบ