สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปลูก-ขยายพันธุ์ไม้ต้นรวงผึ้ง และปรับสภาพภูมิทัศน์ที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และศาลจังหวัดสงขลา

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9  จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปลูก-ขยายพันธุ์ไม้ต้นรวงผึ้ง  และปรับสภาพภูมิทัศน์ที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9  และศาลจังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 8  กันยายน 2561 เวลา 07.30 นาฬิกา นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9  เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปลูก-ขยายพันธุ์ไม้ต้นรวงผึ้ง  และปรับสภาพภูมิทัศน์ที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และศาลจังหวัดสงขลา  โดยมีรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9  ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสงขลา เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 9  ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9 และสังกัดศาลจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง  ณ  ศาลจังหวัดสงขลา