สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2561

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9  จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ  รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2561
  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  2561 เวลา 08.30 นาฬิกา  นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เป็นประธานเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา   การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค ในรอบเช้า เป็นการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษา จำนวน  25 ทีม  ส่วนในรอบบ่าย  เป็นการแข่งขันในระดับอุดมศึกษา  จำนวน  8  ทีม  ผลการแข่งขัน มีดังนี้  ระดับมัธยมศึกษา   รางวัลชนะเลิศ  โรงเรียนพัทลุง  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนปัญญาวุธ  รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา   รางวัลชมเชย  โรงเรียนทับช้างวิทยาคม  ระดับอุดมศึกษา    รางวัลชนะเลิศ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทีม 1  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ทีม 1   รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทีม 2  รางวัลชมเชย  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทีม 2