สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม  2561 เวลา 17.00 นาฬิกา นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 มอบหมายให้ นายพรสักก์   พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ   และลูกจ้างสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค  9  เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ตำบลพะวง  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา