สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาเยาวชนผู้ยากไร้ / ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนนมพรรษา 86 พรรษา 12  สิงหาคม  2561 และพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาเยาวชนผู้ยากไร้ / ผู้ด้อยโอกาส   เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม  2561 เวลา 08.30 นาฬิกา นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 มอบหมายให้ นายเจริญ   ดวงสุวรรณ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9  เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  86 พรรษา  12  สิงหาคม  2561  และพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาเยาวชนผู้ยากไร้ / ผู้ด้อยโอกาส   เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  องค์สภานายิกา  สภากาชาดไทย  ณ หอประชุมเปรม  100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา