สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เป็นประธานเปิดโครงการและกิจกรรมเนื่องในวันรพีประจำปี พ.ศ.2561

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เป็นประธานเปิดโครงการและกิจกรรมเนื่องในวันรพีประจำปี พ.ศ.2561
            เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2561  นายเลิศชัย  ภักดีฉนวน  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9   เป็นประธานเปิดโครงการและกิจกรรมเนื่องในวันรพี  ประจำปี  พ.ศ.2561  ซึ่งจัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9   และศาลในจังหวัดสงขลา  เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมีกิจกรรมดังนี้   กิจกรรมที่ 1 เวลา 06.30 นาฬิกา พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และพิธีทักษิณานุปทาน  ณ ศาลจังหวัดสงขลา  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  กิจกรรมที่ 2 เวลา 09.30 นาฬิกา กิจกรรม “เผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่นักเรียนนักศึกษา” (นิทรรศการศาลจำลอง) ณ ศาลแขวงสงขลา  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กิจกรรมที่ 3 เวลา 10.00 นาฬิกา พิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย “วันรพี” ประจำปี 2561 ของนักเรียนในสถานศึกษาจังหวัดสงขลา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  กิจกรรมที่ 4 เวลา 13.00 นาฬิกา กิจกรรมการแข่งขันกีฬา “วันรพี” ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สนามติณสูลานนท์  อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  ในการนี้  มีข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง  ของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9   ศาลแรงงานภาค 9   ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติผิดมิชอบภาค 9  ศาลจังหวัดสงขลา    ศาลแขวงสงขลา  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา  และบุคลากรของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดสงขลา  เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน