สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 จัดโครงการวันรพี : 7 สิงหาคม กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 จัดโครงการวันรพี : 7  สิงหาคม กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
เมื่อวันที่  4 สิงหาคม  2561 เวลา 08.30 นาฬิกา  นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันรพี  ประจำปี 2561   โดยมีข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9   ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  ภาค 9  ศาลแรงงานภาค 9  ศาลจังหวัดสงขลา   ศาลแขวงสงขลา  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม   เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน  ณ  สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 38  ตำบลชะแล้  อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา