สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 24 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 24 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา


เอกสารแนบ