สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร


เอกสารแนบ