สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ตามโครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ตามโครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)  ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายเลิศชัย  ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ มอบหมายให้ นายศุภกฤษฎิ์ สามิบัติ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ พร้อมด้วย ข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาประจำภาค ๙ ศาลแรงงานภาค ๙ และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๙ ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ที่ได้จัดทำตามโครงการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)  ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ให้แก่ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา