สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลอุทธรณ์ภาค ๔

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลอุทธรณ์ภาค ๔
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ พร้อมด้วย รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ ให้การต้อนรับ นายธงชัย เสนามนตรี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๔ และคณะศึกษาดูงานสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และศาลจังหวัดสงขลา ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา