สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา