สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ให้การต้อนรับคณะจัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ให้การต้อนรับคณะจัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ พร้อมด้วย รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ ให้การต้อนรับ นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และ คณะจัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน จากสำนักงานศาลยุติธรรม กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ซึ่งเดินทางมาดูแลและต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา