สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค และแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค และแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐


เอกสารแนบ