สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ๒๕๖๐

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ มอบหมายให้ นายสุชาติ สุวินิจฉัย รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ๒๕๖๐ นิทรรศการ ตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา