สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เปิดโครงการ “ประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสงขลา กับศาลแขวงสงขลา”

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เปิดโครงการ “ประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสงขลา กับศาลแขวงสงขลา”
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เป็นประธานเปิดโครงการ “ประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสงขลา กับศาลแขวงสงขลา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จัดโดยศาลแขวงสงขลา โดยมี นางเจิดจันทร์ แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ศาลแรงงานภาค ๙ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา