สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ตรวจราชการ ศาลจังหวัดนาทวี

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ตรวจราชการ ศาลจังหวัดนาทวี
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ พร้อมด้วย ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และคณะกรรมการตรวจราชการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ เดินทางตรวจราชการ ณ ศาลจังหวัดนาทวี