สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ มอบหมายให้ นายธนกร พลายสา ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ พร้อมด้วย ผู้อำนวยสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณเวทีสระบัวแหลมสนอ่อน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา