สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ มอบหมายให้ นายธนกร พลายสา ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ของข้าราชการฝ่ายตุลาการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙, เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๙, ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ ข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา