สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เป็นประธานเปิดโครงการและกิจกรรมเนื่องในวันรพีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เป็นประธานเปิดโครงการและกิจกรรมเนื่องในวันรพีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เป็นประธานเปิดโครงการและกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งจัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และศาลในจังหวัดสงขลา เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมีกิจกรรมดังนี้   กิจกรรมที่ ๑ เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และพิธีทักษิณานุปทาน ณ ศาลจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  กิจกรรมที่ ๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา พิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย “วันรพี” ประจำปี ๒๕๖๐ ของนักเรียนในสถานศึกษาจังหวัดสงขลา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  กิจกรรมที่ ๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา กิจกรรม “เผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่นักเรียนนักศึกษา” (นิทรรศการศาลจำลอง) ณ ศาลแรงงานภาค ๙ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  กิจกรรมที่ ๔ เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา โครงการ “ปลูกต้นไม้ยืนต้นเนื่องในวันรพีเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์” ณ บริเวณศาลแรงงานภาค ๙ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในการนี้ มีรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และศาลในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน