สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐”

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐”
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา  นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เป็นประธานเปิดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐” จัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา    สำหรับโครงการนี้ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ได้จัดเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ในหัวข้อเรื่อง การปฏิบัติตัวเมื่อมาศาลและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา วิทยากรโดย นายวินิจ แกล้วทนงค์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และนายวิสูตร มานะพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และหัวข้อเรื่อง พ.ร.บ.ห้ามดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.๒๕๖๐, พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ร.บ.คุ้มครองคดีผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ วิทยากรโดย นายชัยยุทธ วัชรานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ มีประชาชนสนใจเข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน ๒๖๐ คน