สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ จัดโครงการวันรพี : ๗ สิงหาคม กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ๙,๙๙๙ ตัว

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ จัดโครงการวันรพี : ๗ สิงหาคม กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  ๙,๙๙๙  ตัว
เมื่อวันที่  ๒ สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  ๙,๙๙๙  ตัว เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายศุภกฤษฎิ์  สามิบัติ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ในการนี้ มีข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ศาลจังหวัดสงขลา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ศาลแขวงสงขลา ศาลแรงงานภาค ๙ และ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๙  เข้าร่วมโครงการ โดยร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา