สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายเลิศชัย  ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ พร้อมด้วย รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา และเลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๕ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัด อำเภอเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา