สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง แก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง แก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


เอกสารแนบ