สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IXลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ข่าวศาลในภาค 9
แบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

36

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายเลิศชัย  ภักดีฉนวน  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9   ได้มอบหมายให้นายเจริญ  ดวงสุวรรณ์  รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9  พร้อมด้วย  ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9  และคณะกรรมการตรวจราชการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9 เดินทางตรวจราชการ ณ ศาลจังหวัดนาทวี
อ่านข่าว