สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

28

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุขและมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมด้วย นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และ ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่   ในการนี้ นายเลิศชัย ภักดีฉนวน พร้อมด้วย รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในจังหวัดสงขลา เดินทางไปให้การต้อนรับองคมนตรีและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าว ณ  บริเวณอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขหาดใหญ่ชีวาสุข อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
อ่านข่าว