สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

23

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ มอบหมายให้ นางวิไล จันทรวัฒน์ นิติกรชำนาญการ พร้อมด้วย ข้าราชการศาลยุติธรรม ในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
อ่านข่าว