สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IXลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
แจ้งเวียนบิดา-มารดาข้าราชการศาลยุติธรรมถึงแก่กรรม
ผลงานของภาคและศาลในสังกัด
ข่าวศาลในภาค 9
แบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

33

เมื่อวันที่  ๑๖-๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑  นายเพิ่มศักดิ์  สายสีทอง  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙  เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำคู่มือวิธีพิจารณาคดีอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก  (ฉบับศาลยุติธรรม) ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดสงขลา
อ่านข่าว