สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IXลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ผลงานของภาคและศาลในสังกัด
ข่าวศาลในภาค 9
แบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

42

เมื่อวันที่ 10  เมษายน  2561   เวลา  09.00  น.   สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9  จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันปีใหม่ไทย ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ในการนี้ ข้าราชการตุลาการ  ข้าราชการศาลยุติธรรม และลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ได้เดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำขอพรจาก นายเลิศชัย   ภักดีฉนวน  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9  ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดสงขลา 
อ่านข่าว