สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IXลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
แจ้งเวียนบิดา-มารดาข้าราชการศาลยุติธรรมถึงแก่กรรม
ผลงานของภาคและศาลในสังกัด
ข่าวศาลในภาค 9
แบบฟอร์ม
แนวทางการจัดสรรงบประมาณโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

5

    เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙  และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา  เพื่อติดตามและกำกับดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค และข้อขัดข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ โดยมีนายไพโรจน์ สังข์น้อย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ  ในโอกาสนี้อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙  ได้มอบนโยบายโดยให้ถือปฏิบัติตามนโยบายท่านประธานศาลฎีกาในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน การกำหนดกรอบเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และการเขียนคำพิพากษาให้มีมาตรฐาน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาและภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประชาชน
อ่านข่าว