สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

28

                เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ มอบหมายให้ นายวิสูตร มานะพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๙ ร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการ “รัชกาลที่ ๙ กับมหาวิทยาลัยทักษิณ” ณ ชั้น ๑ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณได้รวบรวมข้อมูลและภาพประวัติศาสตร์จัดแสดงเป็นนิทรรศการ “รัชกาลที่ ๙ กับมหาวิทยาลัยทักษิณ” โดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการออกเป็น ๕ โซน ประกอบด้วย     - โซนที่ 1 เทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ ด้วยบทประพันธ์จากศิลปินแห่งชาติ และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ - โซนที่ 2 พระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ บอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต และพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส ที่พระราชทานแก่บัณฑิต - โซนที่ 3 พระมหากรุณาธิคุณต่อนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ บอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทุนภูมิพลที่พระราชทานให้แก่นิสิต การเสด็จฯ มาทรงเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา - โซนที่ 4 การจัดแสดงของใช้ส่วนพระองค์ ได้แก่ สมุดลงนามพระนามาภิไธย แบบจำลองแผ่นลงนาม   พิธีเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา  ฉลองพระองค์ครุยจำลอง - โซนที่ 5 มหาวิทยาลัยทักษิณ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เป็นการรวบรวมภาพกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเวลาต่าง ๆ   
อ่านข่าว