สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

14

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา นายเลิศชัย ภักดีฉนวน  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 มอบหมายให้ นายฉันทพัฒน์  อุไรกุล เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 9, ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9, ข้าราชการ, พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9 เข้าร่วมกิจกรรม “ความสุขของพ่อ  สู่ผืนแผ่นดิน” ในส่วนภูมิภาค วันที่ 5  ธันวาคม  2560  จังหวัดสงขลา  กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสระบัว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
อ่านข่าว