สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 Office of the Cheif Justice Region IX

ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

16

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 น. นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 9 ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 9 ครั้งที่ 3/2560 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา  

อ่านข่าว

แบบฟอร์ม
ประกาศ
เอกสารอื่นๆ

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ